Lidmaatschap

De Briellaerd / Lidmaatschap Ondernemersvereniging

Ondernemers op het bedrijventerrein De Briellaerd betalen een jaarlijkse bijdrage. De facturatie geschiedt op jaarbasis.

U bent daarbij lid van de Ondernemersvereniging De Briellaerd.

De ondernemersvereniging houdt twee maal per jaar een ledenvergadering, waarbij ook vaak een gezellige BBQ wordt gehouden. Uiteraard wordt u tussentijds ook op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom De Briellaerd.