VAN LINKS NAAR RECHTS: Linda, Jaap, Florus, Evert

Bestuur

Het bestuur ondernemersvereniging De Briellaerd:

Jaap van Beek (Visser & Visser) - Voorzitter


Evert van Asselt (Vacura Accountants & Adviseurs)

Linda van den Burg (Linda van den Burg Fotografie)

Florus Floor (Greengiving BV)

Contact: info@debriellaerd.com