VAN LINKS NAAR RECHTS: EVAN, BART, PIET, jAAP

Bestuur

Het bestuur ondernemersvereniging De Briellaerd:

Jaap van Beek (Visser & Visser) - Voorzitter

Linda van de Burg (Linda fotografie)

Florus Floor (Greengiving BV)

Contact: info@debriellaerd.com